Jah­res­ab­lauf­plan

Mai 2022

Mon­tag Diens­tag Mitt­woch Don­ners­tag Frei­tag Sams­tag Sonn­tag
Sonn­tag 1. Mai
Mon­tag 2. Mai
Diens­tag 3. Mai
Mitt­woch 4. Mai
Don­ners­tag 5. Mai
Frei­tag 6. Mai
Sams­tag 7. Mai
Sonn­tag 8. Mai
Mon­tag 9. Mai
Diens­tag 10. Mai
  • 07:00 – 13:00 IHK-Prü­fung Som­mer 2022
Mitt­woch 11. Mai
Don­ners­tag 12. Mai
Frei­tag 13. Mai
Sams­tag 14. Mai
Sonn­tag 15. Mai
Mon­tag 16. Mai
Diens­tag 17. Mai
Mitt­woch 18. Mai
Don­ners­tag 19. Mai
Frei­tag 20. Mai
Sams­tag 21. Mai
Sonn­tag 22. Mai
Mon­tag 23. Mai
Diens­tag 24. Mai
Mitt­woch 25. Mai
Don­ners­tag 26. Mai
Frei­tag 27. Mai
Sams­tag 28. Mai
Sonn­tag 29. Mai
Mon­tag 30. Mai
Diens­tag 31. Mai

Kei­ne zusätz­li­chen Ver­an­stal­tun­gen in die­sem Monat.

Juni 2022

Mon­tag Diens­tag Mitt­woch Don­ners­tag Frei­tag Sams­tag Sonn­tag
Mitt­woch 1. Juni
Don­ners­tag 2. Juni
Frei­tag 3. Juni
Sams­tag 4. Juni
Sonn­tag 5. Juni
Mon­tag 6. Juni
Diens­tag 7. Juni
Mitt­woch 8. Juni
Don­ners­tag 9. Juni
Frei­tag 10. Juni
Sams­tag 11. Juni
Sonn­tag 12. Juni
Mon­tag 13. Juni
Diens­tag 14. Juni
Mitt­woch 15. Juni
Don­ners­tag 16. Juni
Frei­tag 17. Juni
Sams­tag 18. Juni
Sonn­tag 19. Juni
Mon­tag 20. Juni
Diens­tag 21. Juni
Mitt­woch 22. Juni
Don­ners­tag 23. Juni
Frei­tag 24. Juni
Sams­tag 25. Juni
Sonn­tag 26. Juni
Mon­tag 27. Juni
  • Ganz­tä­gig 2. GLK
Diens­tag 28. Juni
Mitt­woch 29. Juni
Don­ners­tag 30. Juni

Juli 2022

Mon­tag Diens­tag Mitt­woch Don­ners­tag Frei­tag Sams­tag Sonn­tag
Frei­tag 1. Juli
Sams­tag 2. Juli
Sonn­tag 3. Juli
Mon­tag 4. Juli
Diens­tag 5. Juli
Mitt­woch 6. Juli
Don­ners­tag 7. Juli
Frei­tag 8. Juli
Sams­tag 9. Juli
Sonn­tag 10. Juli
Mon­tag 11. Juli
Diens­tag 12. Juli
Mitt­woch 13. Juli
Don­ners­tag 14. Juli
  • 07:30 – 14:45 Pro­jekt­tag
Frei­tag 15. Juli
Sams­tag 16. Juli
Sonn­tag 17. Juli
Mon­tag 18. Juli
Diens­tag 19. Juli
Mitt­woch 20. Juli
Don­ners­tag 21. Juli
Frei­tag 22. Juli
Sams­tag 23. Juli
Sonn­tag 24. Juli
Mon­tag 25. Juli
Diens­tag 26. Juli
Mitt­woch 27. Juli
Don­ners­tag 28. Juli
Frei­tag 29. Juli
Sams­tag 30. Juli
Sonn­tag 31. Juli

August 2022

Mon­tag Diens­tag Mitt­woch Don­ners­tag Frei­tag Sams­tag Sonn­tag
Mon­tag 1. August
Diens­tag 2. August
Mitt­woch 3. August
Don­ners­tag 4. August
Frei­tag 5. August
Sams­tag 6. August
Sonn­tag 7. August
Mon­tag 8. August
Diens­tag 9. August
Mitt­woch 10. August
Don­ners­tag 11. August
Frei­tag 12. August
Sams­tag 13. August
Sonn­tag 14. August
Mon­tag 15. August
Diens­tag 16. August
Mitt­woch 17. August
Don­ners­tag 18. August
Frei­tag 19. August
Sams­tag 20. August
Sonn­tag 21. August
Mon­tag 22. August
Diens­tag 23. August
Mitt­woch 24. August
Don­ners­tag 25. August
Frei­tag 26. August
Sams­tag 27. August
Sonn­tag 28. August
Mon­tag 29. August
Diens­tag 30. August
Mitt­woch 31. August

Kei­ne Ter­mi­ne.

Sep­tem­ber 2022

Mon­tag Diens­tag Mitt­woch Don­ners­tag Frei­tag Sams­tag Sonn­tag
Don­ners­tag 1. Sep­tem­ber
Frei­tag 2. Sep­tem­ber
Sams­tag 3. Sep­tem­ber
Sonn­tag 4. Sep­tem­ber
Mon­tag 5. Sep­tem­ber
Diens­tag 6. Sep­tem­ber
Mitt­woch 7. Sep­tem­ber
Don­ners­tag 8. Sep­tem­ber
Frei­tag 9. Sep­tem­ber
Sams­tag 10. Sep­tem­ber
Sonn­tag 11. Sep­tem­ber
Mon­tag 12. Sep­tem­ber
Diens­tag 13. Sep­tem­ber
Mitt­woch 14. Sep­tem­ber
  • 08:00 – 13:00 Blut­spen­de — Infor­ma­tio­nen (2. Lehr­jahr)
Don­ners­tag 15. Sep­tem­ber
Frei­tag 16. Sep­tem­ber
Sams­tag 17. Sep­tem­ber
Sonn­tag 18. Sep­tem­ber
Mon­tag 19. Sep­tem­ber
Diens­tag 20. Sep­tem­ber
Mitt­woch 21. Sep­tem­ber
  • 09:00 – 13:00 Blut­spen­de (2. Lehr­jahr)
Don­ners­tag 22. Sep­tem­ber
Frei­tag 23. Sep­tem­ber
Sams­tag 24. Sep­tem­ber
Sonn­tag 25. Sep­tem­ber
Mon­tag 26. Sep­tem­ber
Diens­tag 27. Sep­tem­ber
Mitt­woch 28. Sep­tem­ber
Don­ners­tag 29. Sep­tem­ber
Frei­tag 30. Sep­tem­ber

Okto­ber 2022

Mon­tag Diens­tag Mitt­woch Don­ners­tag Frei­tag Sams­tag Sonn­tag
Sams­tag 1. Okto­ber
Sonn­tag 2. Okto­ber
Mon­tag 3. Okto­ber
Diens­tag 4. Okto­ber
Mitt­woch 5. Okto­ber
Don­ners­tag 6. Okto­ber
Frei­tag 7. Okto­ber
Sams­tag 8. Okto­ber
Sonn­tag 9. Okto­ber
Mon­tag 10. Okto­ber
Diens­tag 11. Okto­ber
Mitt­woch 12. Okto­ber
Don­ners­tag 13. Okto­ber
Frei­tag 14. Okto­ber
Sams­tag 15. Okto­ber
Sonn­tag 16. Okto­ber
Mon­tag 17. Okto­ber
Diens­tag 18. Okto­ber
Mitt­woch 19. Okto­ber
Don­ners­tag 20. Okto­ber
Frei­tag 21. Okto­ber
Sams­tag 22. Okto­ber
Sonn­tag 23. Okto­ber
Mon­tag 24. Okto­ber
Diens­tag 25. Okto­ber
Mitt­woch 26. Okto­ber
Don­ners­tag 27. Okto­ber
Frei­tag 28. Okto­ber
Sams­tag 29. Okto­ber
Sonn­tag 30. Okto­ber
Mon­tag 31. Okto­ber

Kei­ne Ter­mi­ne.

Novem­ber 2022

Mon­tag Diens­tag Mitt­woch Don­ners­tag Frei­tag Sams­tag Sonn­tag
Diens­tag 1. Novem­ber
Mitt­woch 2. Novem­ber
  • 08:00 – 13:00 Blut­spen­de — Infor­ma­tio­nen (3. Lehr­jahr)
Don­ners­tag 3. Novem­ber
Frei­tag 4. Novem­ber
Sams­tag 5. Novem­ber
Sonn­tag 6. Novem­ber
Mon­tag 7. Novem­ber
Diens­tag 8. Novem­ber
Mitt­woch 9. Novem­ber
  • 09:00 – 13:00 Blut­spen­de (3. Lehr­jahr)
Don­ners­tag 10. Novem­ber
Frei­tag 11. Novem­ber
Sams­tag 12. Novem­ber
Sonn­tag 13. Novem­ber
Mon­tag 14. Novem­ber
Diens­tag 15. Novem­ber
Mitt­woch 16. Novem­ber
Don­ners­tag 17. Novem­ber
Frei­tag 18. Novem­ber
Sams­tag 19. Novem­ber
Sonn­tag 20. Novem­ber
Mon­tag 21. Novem­ber
Diens­tag 22. Novem­ber
Mitt­woch 23. Novem­ber
Don­ners­tag 24. Novem­ber
Frei­tag 25. Novem­ber
Sams­tag 26. Novem­ber
Sonn­tag 27. Novem­ber
Mon­tag 28. Novem­ber
Diens­tag 29. Novem­ber
Mitt­woch 30. Novem­ber

Dezem­ber 2022

Mon­tag Diens­tag Mitt­woch Don­ners­tag Frei­tag Sams­tag Sonn­tag
Don­ners­tag 1. Dezem­ber
Frei­tag 2. Dezem­ber
Sams­tag 3. Dezem­ber
Sonn­tag 4. Dezem­ber
Mon­tag 5. Dezem­ber
Diens­tag 6. Dezem­ber
Mitt­woch 7. Dezem­ber
Don­ners­tag 8. Dezem­ber
Frei­tag 9. Dezem­ber
Sams­tag 10. Dezem­ber
Sonn­tag 11. Dezem­ber
Mon­tag 12. Dezem­ber
Diens­tag 13. Dezem­ber
Mitt­woch 14. Dezem­ber
Don­ners­tag 15. Dezem­ber
Frei­tag 16. Dezem­ber
Sams­tag 17. Dezem­ber
Sonn­tag 18. Dezem­ber
Mon­tag 19. Dezem­ber
Diens­tag 20. Dezem­ber
Mitt­woch 21. Dezem­ber
Don­ners­tag 22. Dezem­ber
Frei­tag 23. Dezem­ber
Sams­tag 24. Dezem­ber
Sonn­tag 25. Dezem­ber
Mon­tag 26. Dezem­ber
Diens­tag 27. Dezem­ber
Mitt­woch 28. Dezem­ber
Don­ners­tag 29. Dezem­ber
Frei­tag 30. Dezem­ber
Sams­tag 31. Dezem­ber

Kei­ne Ter­mi­ne.

Janu­ar 2023

Mon­tag Diens­tag Mitt­woch Don­ners­tag Frei­tag Sams­tag Sonn­tag
Sonn­tag 1. Janu­ar
Mon­tag 2. Janu­ar
Diens­tag 3. Janu­ar
Mitt­woch 4. Janu­ar
Don­ners­tag 5. Janu­ar
Frei­tag 6. Janu­ar
Sams­tag 7. Janu­ar
Sonn­tag 8. Janu­ar
Mon­tag 9. Janu­ar
Diens­tag 10. Janu­ar
Mitt­woch 11. Janu­ar
Don­ners­tag 12. Janu­ar
Frei­tag 13. Janu­ar
Sams­tag 14. Janu­ar
Sonn­tag 15. Janu­ar
Mon­tag 16. Janu­ar
Diens­tag 17. Janu­ar
Mitt­woch 18. Janu­ar
Don­ners­tag 19. Janu­ar
Frei­tag 20. Janu­ar
Sams­tag 21. Janu­ar
Sonn­tag 22. Janu­ar
Mon­tag 23. Janu­ar
Diens­tag 24. Janu­ar
Mitt­woch 25. Janu­ar
Don­ners­tag 26. Janu­ar
Frei­tag 27. Janu­ar
Sams­tag 28. Janu­ar
Sonn­tag 29. Janu­ar
Mon­tag 30. Janu­ar
Diens­tag 31. Janu­ar

Kei­ne Ter­mi­ne.

Febru­ar 2023

Mon­tag Diens­tag Mitt­woch Don­ners­tag Frei­tag Sams­tag Sonn­tag
Mitt­woch 1. Febru­ar
Don­ners­tag 2. Febru­ar
Frei­tag 3. Febru­ar
Sams­tag 4. Febru­ar
Sonn­tag 5. Febru­ar
Mon­tag 6. Febru­ar
Diens­tag 7. Febru­ar
Mitt­woch 8. Febru­ar
Don­ners­tag 9. Febru­ar
Frei­tag 10. Febru­ar
Sams­tag 11. Febru­ar
Sonn­tag 12. Febru­ar
Mon­tag 13. Febru­ar
Diens­tag 14. Febru­ar
Mitt­woch 15. Febru­ar
Don­ners­tag 16. Febru­ar
Frei­tag 17. Febru­ar
Sams­tag 18. Febru­ar
Sonn­tag 19. Febru­ar
Mon­tag 20. Febru­ar
Diens­tag 21. Febru­ar
Mitt­woch 22. Febru­ar
Don­ners­tag 23. Febru­ar
Frei­tag 24. Febru­ar
Sams­tag 25. Febru­ar
Sonn­tag 26. Febru­ar
Mon­tag 27. Febru­ar
Diens­tag 28. Febru­ar

Kei­ne Ter­mi­ne.

März 2023

Mon­tag Diens­tag Mitt­woch Don­ners­tag Frei­tag Sams­tag Sonn­tag
Mitt­woch 1. März
Don­ners­tag 2. März
Frei­tag 3. März
Sams­tag 4. März
Sonn­tag 5. März
Mon­tag 6. März
Diens­tag 7. März
Mitt­woch 8. März
Don­ners­tag 9. März
Frei­tag 10. März
Sams­tag 11. März
Sonn­tag 12. März
Mon­tag 13. März
Diens­tag 14. März
Mitt­woch 15. März
Don­ners­tag 16. März
Frei­tag 17. März
Sams­tag 18. März
Sonn­tag 19. März
Mon­tag 20. März
Diens­tag 21. März
Mitt­woch 22. März
Don­ners­tag 23. März
Frei­tag 24. März
Sams­tag 25. März
Sonn­tag 26. März
Mon­tag 27. März
Diens­tag 28. März
Mitt­woch 29. März
Don­ners­tag 30. März
Frei­tag 31. März

Kei­ne Ter­mi­ne.

April 2023

Mon­tag Diens­tag Mitt­woch Don­ners­tag Frei­tag Sams­tag Sonn­tag
Sams­tag 1. April
Sonn­tag 2. April
Mon­tag 3. April
Diens­tag 4. April
Mitt­woch 5. April
Don­ners­tag 6. April
Frei­tag 7. April
Sams­tag 8. April
Sonn­tag 9. April
Mon­tag 10. April
Diens­tag 11. April
Mitt­woch 12. April
Don­ners­tag 13. April
Frei­tag 14. April
Sams­tag 15. April
Sonn­tag 16. April
Mon­tag 17. April
Diens­tag 18. April
Mitt­woch 19. April
Don­ners­tag 20. April
Frei­tag 21. April
Sams­tag 22. April
Sonn­tag 23. April
Mon­tag 24. April
Diens­tag 25. April
Mitt­woch 26. April
Don­ners­tag 27. April
Frei­tag 28. April
Sams­tag 29. April
Sonn­tag 30. April

Kei­ne Ter­mi­ne.

Jah­res­ab­lauf­plan zum Down­load